Styrelsen

Ordförande Bengt Weidfors
Vice Ordförande Jimmy Blad
Kassör Elin Blad
Sekreterare Bodil Fager-Bergquist
Ledamöter:

Tommy Björsne

  Therese Gill
  Jonatan Axelsson