Tomas Lundberg stiger in som klubbdirektör

25 juli 2023 12:00

Tomas Lundberg stiger in som klubbdirektör

Som ett led i att utveckla verksamheten tillsätter Amo Handboll Tomas Lundberg som klubbdirektör direkt underställd styrelsen. Tomas kommer att ha ett övergripande operativt ansvar, framför allt när det gäller externa frågor, och i övrigt fungera som en länk mellan styrelsen och sportgruppen.

Med sin långa erfarenhet som tränare och i en rad andra funktioner inom föreningen behöver Tomas knappast någon närmare presentation internt. Även externt är Tomas med sitt breda kontaktnät och arbete, bland annat inom smålandshandbollen, en välkänd profil i handbollssverige.

– Det känns stimulerande och spännande att få vara med och utveckla varumärket Amo handboll, säger Tomas i en kommentar. I detta sammanhang är naturligtvis kontakterna med media och sponsorer viktiga, fortsätter han. – Men viktigast av allt är att behålla stödet från våra fans och vår hemmapublik. Det gör vi bara genom att ha kvar vår förankring i bygden i och omkring Alstermo. Därför kommer frågan om en om- och tillbyggnad av Amokabelhallen att vara en högprioriterad fråga för mig att bevaka. – Det ska då också betonas att mitt arbete och ansvar inte enbart inskränker sig till elitlaget utan också omfattar barn- och ungdomsverksamheten och samarbete med skola och andra föreningar, tillägger han.

– Det är en utmaning för oss att växa in i en större kostym och i ett sammanhang där kraven på alla sätt – både på och utanför planen – är högre, fortsätter han. Därför kommer en av mina viktigaste uppgifter bli att skapa en större och mer professionell organisation. Samtidigt behövs många frivilliga krafter och volontärer, betonar han.

– Men även om klubbdirektörsrollen medför många möten och administrativa arbetsuppgifter vill jag ändå vara nära laget så mycket jag kan och lära känna spelarna, avslutar Tomas.

Till nyhetsarkivet

HUVUDPARTNERS

CENTRALA PARTNERS

MATERIALPARTNERS

Följ Amo HK i sociala medier

amo_hk       

Amo handboll   

Amo handboll